پیام های روز
  • ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند
  • همسفر خورشيد كه باشي حتي غروب آغاز طلوعي دوباره است
  • وقتی نگاه کردن به عقب سخته و از نگاه کردن به جلو می ترسی، کنارت را نگاه کن؛ بهترین دوستت آنجا خواهد بود
  • امام حسین(ع)فرمودند«اگر دین نداریدواز معادنمی‌ترسید در زندگی آزادمرد باشید»
  • زندگی، اتفاقِ نادریست کهبرای بعضی از زنده ها می افتد !
امروز ۲۷ مهر ماه،۱۳۹۶
کلیه حقوق این پرتال متعلق به اداره امور فرهنگی مدارس سازمان سما می باشد