پیام های روز
  • هیچ وقت یه نا امیدی اجازه ندهید تا شما را تسخیر کند. امیدواری از ناحیه خدا و نا امیدی از ناحیه شیطان است.
  • گر نگاهی کند به ما زهرا...آغاز دهه فاطمیه تسلیت باد
  • در مواجهه با سختی ها، همواره به خود بگویید، " اگر خدا بخواهد، یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت".
امروز ۲ اسفند ماه،۱۳۹۵
کلیه حقوق این پرتال متعلق به اداره امور فرهنگی مدارس سازمان سما می باشد