پیام های روز
  • ماه رجب، رشته پیوند از پا فتادگان طریق دوست با اوست حلول ماه مبارک رجب، مبارک باد.
امروز ۵ اردیبهشت ماه،۱۳۹۶
کلیه حقوق این پرتال متعلق به اداره امور فرهنگی مدارس سازمان سما می باشد